Dobro Pacjentów w każdym obszarze ochrony zdrowia to priorytet – pierwsze publiczne spotkanie Katarzyny Sójki w dniu 18 sierpnia 2023 r. zostało przeprowadzone z 50 organizacjami Pacjentów.

W spotkaniu uczestniczyły: Izabela Leśkiewicz, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Fundacji “Z sercem do Pacjenta” oraz Katarzyna Kucia-Garncarczyk, Prezes Fundacji “Z sercem do Pacjenta”.

Jednym z tematów rozmowy z Panią Minister była edukacja zdrowotna. Nasze działania powinny być realizowane przede wszystkim przez pryzmat Pacjentów. Inicjatywy edukacyjne i profilaktyczne są realizowane przez Fundację we współpracy z Oddziałami Wojewódzkimi Narodowego Funduszu Zdrowia ❤.

Fundacja “Z sercem do Pacjenta” jest także członkiem Rady Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

Edukacja zdrowotna i konieczność systemowego jej wprowadzenia – to jeden z postulatów zgłoszonych podczas spotkania Katarzyny Sójki, Minister Zdrowia, z organizacjami pacjentów.

Całym sercem ❤ jesteśmy za 😍💪