Za nami spotkanie partnerów Sektora Zdrowia i TWG MHPSS zorganizowane przez World Health Organization (WHO) i UNHCR w którym udział wzięła Katarzyna Kucia-Garncarczyk , prezes Fundacja “Z sercem do Pacjenta”.
Podczas spotkania omówione zostały kluczowe kwestie, takie jak usprawnienia w koordynacji i współpracy, ocena aktualnych działań pod kątem zgodności z celami Refugees Response Plan (RRP), priorytety i strategie na rok 2024 dla partnerów Sektora Zdrowia i TWG MHPSS.
👉Szczególnie istotne była również dyskusja na temat przyszłości przedłużonego reagowania kryzysowego oraz sposobów radzenia sobie z wyzwaniami finansowymi.
👥Dziękujemy WHO i UNHCR za to ważne forum dyskusji i współpracy