Za nami 20. Klub Pacjenta w Polsce, 1. w Suwałkach. Na spotkaniu rozmawialiśmy o:👉 chorobach układu krążenia – jak zapobiegać, jak leczyć?👉 aktywnościach wskazanych dla osób z problemami kardiologicznymi,👉 programach profilaktycznych i portalach edukacyjnych #DietyNFZ i #AkademiaNFZ, z których każdy może bezpłatnie korzystać.👉 Prelekcje prowadzili specjaliści z Polsko-Amerykańskich Klinik Serca, Centrum Sercowo-Naczyniowe w Suwałkach i Augustowie, Grupa American Heart of Poland oraz Delegatury Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowy Fundusz Zdrowia w Suwałkach👉Uczestnicy mogli skorzystać z bezpłatnych pomiarów ciśnienia, oferty stanowiska Narodowy Fundusz Zdrowia ds. profilaktyki (analiza składu masy ciała, BMI, określenie wieku metabolicznego ciała) oraz odbyć indywidualne rozmowy ze specjalistami.❤ Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania, w tym Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w Suwałkach za pomoc w organizacji spotkania ❤#KlubPacjenta #Suwałki #edukacja #profilaktyka #spotkanie #kardiologia #rehabilitacja #porady #zdrowie #medycyna