👉Za nami Klub Pacjenta w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie. 😊
 
👉Choroby układu krążenia są jedną z najczęstszych przyczyn zgonów na świecie. Obejmują dysfunkcje serca, tętnic oraz żył. Jakie symptomy powinny niepokoić, kiedy należy udać się do kardiologa? Mówił o tym doktor Arkadiusz Rak, kardiolog. ❤️
 
👉Często choroby układu krążenia rozwijają się bezobjawowo, dlatego należy regularnie przeprowadzać badania profilaktyczne, które pozwolą je zdiagnozować. Ale jakie to badania? O profilaktyce, która jest niezwykle istotna mówił Artur Florczak, mgr pielęgniarstwa anestezjologicznego.
 
👉O zasadach bezpieczeństwa i Państwa współpracy z personelem medycznym oraz o obowiązkach i prawach pacjenta kardiologicznego opowiadał Jakub Gołąb, dyrektor w Biurze Rzecznik Praw Pacjenta.
 
👉W trakcie spotkania wielu uczestników skorzystało z możliwości pomiaru ciśnienia przez przez specjalistki pielęgniarstwa kardiologicznego: Dorotę Tetelewską i mgr Grażynę Krzywkowską. Dziękujemy mgr Annie Dereckiej, pielęgniarce oddziałowej American Heart of Poland w Józefowie za organizację badań ❤️
 
📣Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawował Marek Banaszek Burmistrz Józefowa
📣Współorganizatorem Klubu Pacjenta w Józefowie jest UTW Józefów
 
📣Spotkanie Klubu Pacjenta w ramach wolontariatu wspierał: Bartosz Polakowski.