Odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Organizacji Pacjentów przy Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec, w którym uczestniczyła Katarzyna Kucia-Garncarczyk, reprezentując Fundacja “Z sercem do Pacjenta”! Tematyka dzisiejszego spotkania to m. in:Zaprezentowanie propozycji nowych zasad współpracy w ramach Rady organizacji pacjentów (powołanie Prezydium Rady oraz zespołów roboczych).Przedstawienie zgłoszonych przez organizacje tematów do podjęcia w 2024 r.Informacja o działaności bieżącej przedstawionej przez Rzecznika Praw Pacjenta.Na spotkaniu Rzecznik Praw Pacjenta zaapelował do organizacji o podjęcie wspólnych działań (np. w formie apelu) mających na celu m. in.:-wzmocnienie organizacji pacjentów poprzez uzyskanie finansowania systemowego na ich działalność,-wpisanie systemowej edukacji o zdrowiu do nowelizacji ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w zakresie zwiększenia kompetencji Rzecznika PP.