#KlubyPacjenta z nominacją do honorowego tytułu #LIDERSUKCESU 2023!
Cieszymy się, że działania Fundacji i organizowane przez nas spotkania Klubu Pacjenta, których celem jest edukacja zdrowotna zostały docenione i wyróżnione przez Powiat Pilski – Starostwo Powiatowe w Pile nominacją do honorowego tytułu Lider Sukcesu 2023 w kategorii Edukacja i Nauka.
Serdecznie dziękujemy Panu Staroście Eligiusz Komarowski i Zarządowi Powiatu Pilskiemu za nominację.
Organizując Kluby Pacjenta zwracamy uwagę na:
edukację pacjentów i społeczności lokalnych dot. zdrowych nawyków dnia codziennego i stylu życia wpływających na stan zdrowia,
promocję pierwotnej i wtórnej profilaktyki w zakresie chorób cywilizacyjnych,
promocję dostępnych, bezpłatnych narzędzi, portali edukacyjnych, programów profilaktycznych, które można wykorzystać, aby dbać o zdrowie.
Cieszymy sie, że możemy być częścią społeczności Powiat Pilski