Katarzyna Kucia-Garncarczyk, Prezes Fundacji oraz Izabela Leśkiewicz, Przewodnicząca Rady Fundacji miały zaszczyt spotkać się z Monika Wielichowska Wicemarszałek Sejmu RP.
Podczas spotkania przedstawione zostały działania Fundacji, osiągnięcia i plany na kolejne lata.
-Poruszony został również temat konieczności systemowej edukacji osób dorosłych w zakresie promocji zdrowego stylu życia oraz korzystania z programów profilaktycznych. Wierzymy, że działania edukacyjne są kluczowe dla poprawy stanu zdrowia społeczeństwa, dlatego kontynuujemy nasze starania w tym kierunku.
Podczas spotkania Pani Marszałek otrzymała zaproszenie na #CentralnyKlubPacjenta, który obiecała objąć Patronatem Honorowym, co jest dla nas ogromnym wyróżnieniem!
➡️Dziękujemy Pani Marszałek za dzisiejsze spotkanie, zaangażowanie i wsparcie naszych działań!