❤Gratulujemy! Fundacja “Z sercem do Pacjenta” Grupy American Heart of Poland, zorganizowała już 30 spotkań Klubów Pacjenta na terenie całej Polski❗
📍To ogromne osiągnięcie, które świadczy o zaangażowaniu i trosce o dobro zarówno pacjentów, jak i całej społeczności lokalnej. Kluby pacjenta są niezwykle wartościowym narzędziem w ochronie zdrowia, które umożliwiają zdobywanie wiedzy na temat chorób cywilizacyjnych i zdrowego stylu życia.
📍Dziękujemy również wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w organizację Klubów Pacjenta, w tym: Andrzejowi Niedzielskiemu, Ministerstwo Zdrowia, za objęcie honorowym patronatem spotkań, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Uniwersytetom III Wieku, władzom samorządowym, Rzecznikowi Praw Pacjentów, organizacjom pacjentów oraz tym, którzy aktywnie uczestniczą w tych spotkaniach.
———-
✔Zachęcamy do obserwonia profilu Fundacja “Z sercem do Pacjenta”