Patronat honorowy:
Minister Zdrowia

Narodowy Funduszu Zdrowia

Jarosław Wieczorek, Wojewoda Śląski

Marcin Krupa, Prezydent Katowic

Patronat medialny:

Rynek Zdrowia, Polskie Radio Katowice, wkatowicach.eu, Głos Seniora

Współorganizatorzy: American Heart of Poland S.A., Healthcare & Hospitality Providers Sp. z o.o., AHP Logistyka Sp. z o.o.

PANEL 1

godz. 14:00 – 15:10

⦁ Powitanie gości - Minister Zdrowia
⦁ Rozmowa z Prezesem NFZ nt. profilaktyki – prowadząca: Paulina Gumowska, Rynek Zdrowia
Prelegenci:
"Dobre praktyki w publicznym systemie ochrony zdrowia: jakie czynniki wpływają na wysoką jakość i poprawę dostępności świadczeń medycznych?"
⦁ Eligiusz Komarowski, Starosta Pilski
⦁ Ks. dr Arkadiusz Nowak, prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, przewodniczący Rady Organizacji Pacjentów przy Ministrze właściwym ds. zdrowia
⦁ Michał Bedlicki, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
⦁ Adam Szlachta, prezes Zarządu American Heart of Poland.

PANEL 2

godz. 15:30 – 16:10

Temat 2
"Wyzwania i możliwości w dziedzinie edukacji zdrowotnej. Możliwości w zakresie badań i rozwoju, kształcenia kadry medycznej oraz wpływ nowoczesnych technologii na medycynę"

Prelegenci:
⦁ dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego
⦁ Krzysztof Napora, Centrum e-Zdrowia
⦁ dr hab. n. med. Radosław Sierpiński, Prezes Agencji Badań Medycznych

PANEL 3

godz. 16:30 – 17:10

Temat 3
"Medycyna stylu życia – nowy nurt w podejściu do popularyzowania profilaktyki"
Prelegenci:
⦁ Piotr Bromber, Wiceminister Zdrowia
⦁ Grzegorz Błażewicz, Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta
⦁ prof. dr hab. n. med. Andrzej M. Fal, Klinika Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, prezes Zarządu PTZP
⦁ dr hab. n. med. Małgorzata Łukowicz, Krajowy Konsultant ds. Rehabilitacji Medycznej
⦁ dr n. med. Paweł Kaźmierczak, Rada Programowa Fundacji "Z Sercem do Pacjenta"

PANEL 4

godz. 17:15 – 18:15

Premierowy pokaz filmu „Odnowa” o modernizacji jednego z największych uzdrowisk (Ustroń).

Jak dojechać?